آدرس :

جاده ساوه ، بعد از سه راه آدران ،شهرک صنعتی قلعه میر، خیابان رینکار صنعت 8 ،اولین کوچه دست راست پلاک 10