براساس ظرفیت و طراحی بی نظیر ، حمل و دسترسی آسان به تمام لوازم اطفاء حریق

خودروهای دوزمـانه طبق استـانـداردهـای NFPA

ماشن آتش نشانی

تجهیزات آتش نشانی

دستگاه شارژ کپسول آتش نشانی

دستگاه های شارژ کپسول آتش نشانی

براساس ظرفیت و طراحی بی نظیر ، حمل و دسترسی آسان به تمام لوزم اطفاء حریق، خودروهای دوزمـانه طبق استـانـداردهـای NFPA

دستگاه شارژ کپسول آتش نشانی

ماشن آتش نشانی

تجهیزات آتش نشانی

دستگاه های شارژ کپسول آتش نشانی

با بیش از 20 سال فعالیت مستمر در  ساخت خودروهای آتش نشانی ، تجهیز، تعمیر، بازسازی و غیره… به صورت مستمر و پویا فعالیت داشته و در توسعه صنعت ایمنی و آتش نشانی و تامین نیازهای کیفی و کمی برای تمامی ارگان های دولتی ، شهرداری و…

کیفیت
96%
خطایابی موتور
85%
رضایت مشتری
95%
ماشن آتش نشانی